Szanowni Państwo!

   Jedną z możliwości porównywania szkół mogą być tzw. surowe wyniki egzaminów. Ale czy jest to miarodajny sposób? Uważam, że nie. Są przecież szkoły, do których przychodzą uczniowie z bardzo wysokimi wynikami sprawdzianu w klasie VI, ze świadectwami "z paskiem" i wielką chęcią do "pochłaniania wiedzy". Z taką młodzieżą osiągnąć świetny wynik egzaminu nie jest trudno! Natomiast pracować w zespole uczniowskim, który nie ma motywacji do nauki jest niezwykle ciężko. Nie może zależeć tylko nauczycielom na tym, aby dzieci osiągnęły jak najwyższe wyniki w nauce (podczas konkursów przedmiotowych, na świadectwie i egzaminie). Potrzebna jest pomoc rodziców i przede wszystkim samych uczniów...

   Jeżeli chodzi o surowe wyniki egzaminów my mamy się czym poszczycić. Otóż dzięki podejmowanym w szkole działaniom średnia wyników osiąganych w wielickiej  "JEDYNCE" zawsze przekracza średnią gminy, powiatu, województwa i kraju.

   Drugą możliwością porównywania szkół jest tzw. edukacyjna wartość dodana (EWD). EWD naszej  szkoły ma ustabilizowaną i wysoką wartość. Świadczą o tym fakcie informacje zawarte w dołączonej poniżej prezentacji pt. "EWD oddziałów gimnazjalnych w SP1 w Wieliczce". Na stronie internetowej www.ewd.edu.pl (zakładka "Wskaźniki Gimnazjum", potem "Wyszukiwarka szkół") są pokazane trzyletnie wskaźniki EWD obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2017. Jakże miło plamkę, odpowiadającą naszej szkole, od wielu lat w całości widzieć w ćwiartce pt. „szkoła sukcesu” !

Zatem... JESTEŚMY SZKOŁĄ SUKCESU!

   Dodam, że ścieżka postępowania z zawartością witryny www.ewd.edu.pl (przedstawiona w akapicie powyżej) daje możliwość porównywania ze sobą wyników EWD różnych szkół. W dołączonej prezentacji pt. "EWD oddziałów gimnazjalnych w SP1 w Wieliczce" zostało to przeze mnie dokładnie przedstawione.

   Na czym polega ta miara oceny (EWD) jakości pracy szkoły? Na to pytanie odpowiem zapraszając Państwa do przeglądnięcia przygotowanej przeze mnie i "zawieszonej" niżej prezentacji pt. "EWD - teoria".

Ilona Dziuba


Zobacz prezentacje:

 1. "EWD - teoria",

 2. "EWD oddziałów gimnazjalnych w SP1 w Wieliczce".

Szukaj


Zdjęcia szkoły

 • szkola-1
 • szkola-11
 • szkola-12
 • szkola-13
 • szkola-14
 • szkola-15
 • szkola-16
 • szkola-17
 • szkola-18
 • szkola-19
 • szkola-2
 • szkola-20
 • szkola-3
 • szkola-4
 • szkola-5
 • szkola-6
 • szkola-7
 • szkola-8