DSD I w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce

 

Jest tylko 870 szkół DSD w 67 krajach na całym świecie...
Jest tylko 95 szkół DSD w Polsce...
A jedna z nich - w naszej szkole...

 Od roku szkolnego 2010/2011 w naszej szkole prowadzone są zajęcia w klasach realizujących poszerzony program z języka niemieckiego w ramach programu DSD I. Ilość godzin języka niemieckiego wynosi 6 tygodniowo i są one finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka.

 Zajęcia DSD I w naszej szkole to żywa komunikacja. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez dialogi, różnorodne prezentacje, krótkie wypowiedzi itp. W taki sposób możliwie szybko usuwane są bariery językowe, takie jak obawa przed mówieniem w języku obcym. Przyjęliśmy następujące formy pracy: praca indywidualna i w grupach (w tym w parach), stopniowe zwiększanie wymagań językowych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz pogłębianie umiejętności językowych w zakresie leksyki i gramatyki języka niemieckiego, nauka technik prezentacji wybranego tematu. Cały czas staramy się organizować konkursy i imprezy kulturalne, których zadaniem jest urozmaicenie lekcji języka niemieckiego, a nauczycielki prowadzące ten program są stałymi uczestniczkami różnych szkoleń.

 Uczniowie z oddziału DSD I biorą udział w różnych konkursach języka niemieckiego (m.in. konkurs przedmiotowy organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, powiatowy konkurs wiedzy o krajach obszaru niemieckojęzycznego pt. „Niemcy- liczby, fakty”) uzyskując tytuły laureata bądź finalisty.

  Prowadzimy wymianę polsko-niemiecką z Realschule w Neubiberg w powiecie monachijskim. Wspólnie zrealizowaliśmy już trzy projekty. Podjęliśmy również współpracę ze szkołą we Frankfurcie nad Menem. Zawsze nasi uczniowie wracają ze szkół niemieckich pełni wrażeń, emocji i z nowymi koleżankami i kolegami.

  Skończymy realizację drugiego projektu w ramach LLP Comenius. W każdym projekcie uczestniczymy wspólnie ze szkołami niemieckimi. Mamy tam wśród nauczycieli prawdziwych przyjaciół, darzymy się obopólnym szacunkiem i zaufaniem! Cały czas dbamy o rozwój świadomości konieczności nauki języka niemieckiego u wszystkich naszych uczniów organizując m.in. pobyt Deutsch Wagen Tour w szkole, współpracę z Goethe Institut w Krakowie.

  Jesteśmy jedyną szkołą w mieście Wieliczka realizującą w sposób ciągły program DSD I. Cieszy się on wielkim uznaniem i zainteresowaniem środowiska.

  14 marca 2014r. w Warszawie, po czterech latach starań, uzyskaliśmy status szkoły DSD ! Wręczono nam oficjalny certyfikat - zobacz tutaj... (polskie tłumaczenie - zobacz tutaj...). Jednak marzenia się spełniają...

  W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie z oddziału 2a, wyprzedzając inne znakomite szkoły krakowskie, zdobyli tytuł  "DSD BESTE KLASSE KRAKAUS 2017"! Na zdjęciu poniżej uroczysta gala wręczenia głównej nagrody - nasi uczniowie mają na sobie niebieskie koszulki.

  Od roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole najstarsze oddziały DSD I mają prowadzone część zajęć przez native speakera - Panią Sabine Schlattner - koordynatorkę programu DSD na polskę południową z ramienia ZfA. Jesteśmy tym faktem niezwykle zaszczyceni i wdzięczni Pani Schlattner za to, że zechciała z właśnie z nami współpracować!

  Dla zainteresowanych:

1. prezentacja dotycząca DSD - zobacz tutaj...,

2. "DSD w pytaniach i odpowiedziach" - zobacz tutaj... .

Renata Huntemann, Magdalena Janowska (nauczycielki w klasach DSD), Ilona Dziuba

Szukaj


Zdjęcia szkoły

 • szkola-1
 • szkola-11
 • szkola-12
 • szkola-13
 • szkola-14
 • szkola-15
 • szkola-16
 • szkola-17
 • szkola-18
 • szkola-19
 • szkola-2
 • szkola-20
 • szkola-3
 • szkola-4
 • szkola-5
 • szkola-6
 • szkola-7
 • szkola-8