"Garść" informacji o terapii EEG BIOFEEDBACK

 1. co to jest biofeedback EEG - zobacz informację...,

 2. co to jest biofeedback EEG - zobacz prezentację... .

Kto może uczestniczyć w terapii EEG BIOFEEDBACK?

 1. uczniowie posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 2. uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po uprzedniej konsultacji z wychowawcą oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym,

 3. pozostali uczniowie po uprzedniej konsultacji z wychowawcą oraz pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Rodzice ucznia zakwalifikowanego na terapię EEG biofeedback powinni:

 1. złożyć wniosek o przyjęcie na terapię - zobacz wniosek...,

 2. zapoznać się z regulaminem korzystania z terapii oraz go zaakceptować - zobacz regulamin...,

 3. przedstawić aktualne badanie EEG wraz z opisem oraz orzeczeniem lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii.


Wszystkich dodatkowych informacji o terapii udzielają
pedagog i psycholog szkolny

Szukaj


Zdjęcia szkoły

 • szkola-1
 • szkola-11
 • szkola-12
 • szkola-13
 • szkola-14
 • szkola-15
 • szkola-16
 • szkola-17
 • szkola-18
 • szkola-19
 • szkola-2
 • szkola-20
 • szkola-3
 • szkola-4
 • szkola-5
 • szkola-6
 • szkola-7
 • szkola-8